Po tři dny a tři noci..

 

Po tři dny a tři noci ...

 

Vede stezka

 

Mezi Světy.

 

Po tři dny a tři noci ...

 

Ať do tmy ohně hoří

 

V šeru Světů Hranice se boří.

 

 

 

Země, Tvá náruč je dnes plná listí

 

A mrazem ztvrdlé hlíny

 

Tvůj hlas

 

Vítr nese do krajiny

 

Chvění v srdci Lesa, když se stmívá

 

A tam ze tmy se kdosi dívá.

 

 

 

Nad brázdami polí

 

Černé perutě

 

A širé nebe jako moře

 

Táhnou s větrem

 

Poslové chladných rán ...

 

Přiletí ... Na Samhain.

 

 

 

Země, Tvá náruč dnes mrazí

 

To mrtví

 

K nám do světa vchází.

 

Noc dýmem a Lesem voní ...

 

Ve stínech Stromů ... Rohatý Bůh

 

A oblohou vichr mračna honí.

 

 

 

Šlépěje ve větru ...

 

Člověče, zastav se ...

 

Podívej!

 

Tam v Lesích ..

 

Tam na lukách ...

 

Divoký vílí rej

 

 

 

Země, Tvá náruč dnes pálí

 

Tichá píseň ... Ozvěna v dáli.

 

Šepot Druidů

 

Slova pro nový plamen

 

Oheň ...

 

Dar požehnaný Bohy.

 

 

 

Kreslí stíny světlo svíčky

 

A hlava Kelta do tmy hledí.

 

Ústa, oči z kamene.

 

Poutníku, dnes promluv k duši pramene

 

Zavěs stužku ... Modlitbu do větví Stromů

 

Nepůjdeš sám, až obrátíš se domů.

 

 

 

Země, Tvá náruč je dnes vítr a mlha

 

Úplněk světlo vrhá

 

Země ...Tvé tělo

 

Můj chrám.

 

Promluvíš ...

 

Na Samhain ...

 

 

 

Samhain ... Samhain ...

 

A s ním Síla ... Dotek duší ...

 

Co konec svých dnů jen letmo tuší ...

 

Samhain a s ním stmívání ...

 

Temnota světlo si podmaní ...

 

 

 

Samhain ...

 

 

 

Ach, má Země ...

 

A Tvá láska dnes bolí ...

 

Temnota přišla.

 

A Ty šeptáš:

 

„Však k světlu spějem,

 

ať jdem odkudkoli.“

 

 

Samhain 2009 

Věnováno milované Zemi a Keltomanovi, za to, že je, kým je...

Strom nikdy neodepře stín... ani tomu, kdo ho přišel porazit.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode